+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl
Szkolenia na diagnostów SKP - Województwo podkarpackie

SIMP–AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury i od 20-tu lat prowadzi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów stacji kontroli pojazdów. Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju  rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów, (Dz. U. z roku 2014 r poz.1836). Zajęcia prowadzą wykładowcy – trenerzy posiadający uprawnienia zawodowe i tytuł „Wykładowcy SIMP”, specjaliści w zakresie badań technicznych pojazdów (z wieloletnią praktyką zawodową diagnostów SKP) .Szkolenia realizowane w naszym ośrodku pozwolą jej uczestnikom uzyskać wiedzę w zakresie diagnostyki samochodowej , właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów. W trakcie prowadzenia takiego kompleksowego kursu, na wybrane szkolenia specjalistyczne mogą dołączyć diagności, którzy chcą uzupełnić swoje uprawnienia.

Materiały szkoleniowe i pomoc dydaktyczna

Absolwentom naszych szkoleń zostaje udostępnienia po zalogowaniu, internetowa aplikacja na naszym serwerze na której podczas nauki generują zestawy do rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych ( pod adresem https://moodle.simp.edu.pl/ – baza 1200 pytań) . Kursanci w cenie szkolenia otrzymują min wydany przez nas podręcznik- pt „Niezbędnik diagnosty SKP „(540 stron A4) zawierający komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz w cz. III materiały pomocnicze w badaniach technicznych. Poza tym po szkoleniu a przed egzaminem państwowym nasi trenerzy bez dodatkowych opłat prowadzą indywidualne konsultacje w stacjach kontroli pojazdów w których na co dzień pracują., gdzie można dodatkowo min dopytać i wyjaśnić niejasne, zagadnienia . Oferujemy również naszym absolwentom wsparcie w zakresie bezpłatnych porad techniczno – organizacyjnych już podczas ich pracy na stanowisku diagnosty SKP.

Realizacja szkolenia

Zajęcia odbywają się w ciągu 8 tygodni w piątki od godz.16.30 do 20.30 i soboty od godz. 8.00 – 16.00 , czyli razem 16 dni – 116 godzi . Zajęcia teoretyczne oraz praktycznych zakończone są pisemnym i ustnym egzaminem wewnętrznym .

Jeżeli jest taka potrzeba to zapewniamy pomoc osobom przyjezdnym w znalezieniu taniego noclegu w miejscu realizowanego szkolenia.

Region szkolenia

Miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

         Termin rozpoczęcia           i zakończenia szkolenia

Uwagi

Województwo podkarpackie

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Edukacji Zawodowej i OSKP Łańcut, ul. Armii Krajowej 51 04.10.2024  do 30.11.2024
W/w termin będzie potwierdzony telefonicznie po zgłoszeniu się na kurs min. 12 osób.
zajęcia w piątki od 16.30 i w soboty od 8.00

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIESZCZEGÓŁY SZKOLENIA:

MIEJSCE:
Łańcut k/Rzeszowa
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51

TERMIN:
04/10/2024 - 30/11/2024
ILOŚĆ MIEJSC:
Miejsc: 16
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ:
Ilość zgłoszeń: 0

PŁATNOŚĆ:
SIMP-AUTOMEX
ul. Tarnowska 167
33-131 Łęg Tarnowski
Nr konta ING Bank Śląski
85 1050 1562 1000 0092 1011 7884
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ:
Teoria stacjonarnie
Praktyka stacjonarnie

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
Zaliczka na szkolenie 1000 zł
Koszt całego szkolenia: 3300 zł.
1 000,00zł

Rejestracja

INFORMACJE O SZKOLENIU

Wybierz jakie moduły Cię interesują. Uwaga: Dla osób,które jeszcze nie posiadają uprawnień diagnosty wymagane jest ukończenie wszystkich 5 modułów szkoleniowych.

część I. Badania okresowe pojazdów
część II. Badania autobusów 100km/h
część III. Badania pojazdów ADR
część IV. Badania pojazdów zasilanych gazem
część V. Badania okresowe po raz pierwszy i badania dodatkowe

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT PODAJ DANE FIRMY

Należy wypełnić te pozycje jeżeli nabywca żąda wystawienia faktury VAT, w tym przypadku podajemy pełną nazwę i dane adresowe firmy. Jeżeli nie chcemy faktury pozostawiamy puste i w tym przypadku będzie wystawiony paragon fiskalny.

PŁATNOŚĆ

Niezależnie od ilości wybranych modułów i miejsca szkolenia należy wpłacić opłatę zaliczkową w wysokości 700zł.
UWAGA: Zaliczkę wpłacić należy dopiero po potwierdzeniu ostatecznego terminu lub gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Płatność przelew - przedpłata na konto
SIMP-AUTOMEX
ul. Tarnowska 167,33-131 Łęg Tarnowski
tel.14 645 11 55 , 504972374
Nr konta ING Bank Śląski 85 1050 1562 1000 0092 1011 7884

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO:

Podsumowanie rezerwacji

1
x Zaliczka na szkolenie 1000 zł
1 000,00zł
Cena całkowita
1 000,00zł