+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

NIEZBĘDNIK DIAGNOSTY SKP

 PW rozdziale I i II zostały ujęte w wersji ujednoliconej przepisy prawne wymagane i zalecane w stacji kontroli pojazdów. Natomiast rozdział III tej książki zawiera opracowane przez nas materiały pomocnicze dla kandydatów i diagnostów SKP. Zostały tutaj omówione tzw. „trudne zagadnienia” związane z specyfiką wykonywania badan technicznych. Książka może być również być pomocna innym grupom zawodowym jak nauczyciele, rzeczoznawcy, funkcjonariusze policji, Inspekcji Transportu Drogowego czy wydziałów komunikacji.

Ciekawym elementem w tym podręczniku są praktyczne narzędzia służące pomocą w wykonywaniu badań technicznych jak grafiki dot. wymogów oświetlenia w wszystkich typach pojazdów, ustalania dopuszczalnych mas i nacisków , szczegółowe procedury badań pojazdów ADR i zabytkowych , rozkodowywania nr VIN czy ustalaniu roku produkcji pojazdu. Marzeniem byłoby, gdyby wszystkie warunki techniczne pojazdów umiejscowione były w jednym akcie prawnym. Podstawowym przepisem jest rozporządzenie o warunkach technicznych jednakże by ułatwić diagnostom samochodowym podejmowanie decyzji przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów a także urzędnikom podczas oceny pracy diagnostów wydano ten o to niezbędnik. Zawarte są w nim warunki techniczne dla szczególnych specyficznych pojazdów wydane w rożnych przepisach, o których diagnoście mogło by nie przyjść do głowy by ich szukać. Pierwsze wydanie jest dostępne od 2012 roku a zmiany w przepisach prawnych dotyczące badań technicznych są na bieżąco aktualizowane przez wydawcę w kolejnych wydaniach. Książka pt „Niezbędnik diagnosty SKP” zawiera 540 stron formatu A4 w tym 45 stron w kolorze.

Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP – AUTOMEX , który od 20 lat prowadzi szkolenia diagnostów SKP.

 

Adres i dane kontaktowe wydawcy:

ul. Tarnowska 167
33-131 Tarnów – Łęg Tarnowski,  
tel.14 645 11 55 , fax 14 645 00 42,
kom 505 125 334 
www.simp.edu.pl, pgebis@simp-automex.pl

 

Nie prowadzimy sprzedaży za pobraniem