+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

Oferta szkoleń

Prowadzimy następującą działalność szkoleniową:

  • szkolenia na diagnostów stacji kontroli pojazdów w 5 województwach,
  • szkolenia dokształcające dla diagnostów SKP w 4 województwach,
  • szkolenia dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych w Krakowie,
  • szkolenia przygotowujące do egzaminu na diagnostę SKP – organizacja tego rodzaju szkolenia wymaga indywidualnych uzgodnień i zebranie grupy min. 4 osób.

Nasz ośrodek posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Nasze atuty to:

  • doświadczona kadra dydaktyczna wykładowców-trenerów SIMP, którzy są czynnymi diagnostami SKP a w zakresie rzeczoznawstwa tytularne uprawnienia
  • stosowanie nowoczesnych środków audiowizualnych na zajęciach teoretycznych, bogata baza nowoczesnego wyposażenia wykorzystywanego na zajęciach praktycznych
  • własne materiały szkoleniowe opracowane w wyniku wieloletnich doświadczeń. Najważniejsza z tych materiałów to oczywiście wydana wydana przez nas w 2012 r i na bieżąco aktualizowane kolejne wydania  publikacja książkowej pt „Niezbędnik diagnosty SKP”
  • platforma e-learningowa z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi testowych i opisowych udostępniana absolwentom naszych kursów do momentu zdania egzaminu. Adres do platformy: https://moodle.simp.edu.pl/

Możliwości dofinansowania szkoleń

Ponieważ jesteśmy jednostką oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, można wiec uzyskać dofinansowania kosztów udziału w naszych szkoleniach. Aktualnie dofinansowania możliwe są dla uczestników szkoleń realizowanych min. w ramach programów – Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Kierunek Kariera Zawodowa. Szczegółowe informacje można uzyskać dla KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy a dla KKZ w Wojewódzkim Urzędzie Pracy stosownym do miejsca zamieszkania kandydata na szkolenie lub jego pracodawcy.