+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

W naszym biurze pracują eksperci samochodowi posiadający następujące uprawnienia i certyfikaty:

 • Tytularni Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w kilkudziesięciu specjalnościach technicznych – przykład specjalizacji :
  • 705 – Pojazdy samochodowe i ciągniki
  • 504 – Silnik spalinowe
  • 117 – Techniki informatyczne
  • 407 – Komputery i urządzenia biurowe
  • 830 – Wycena maszyn,urządzeń i pojazdów
 • Certyfikaty Polskiego Związku Motorowego PZM potwierdzające kompetencje w zakresie: techniki samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
 • Rzeczoznawcy Samochodowi posiadający upoważnienia wydane przez Ministra Infrastruktury na podstawie art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Biegli Sądów Okręgowych w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych;
 • Rzeczoznawcy Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie techniki motoryzacyjnej , powłok lakierniczych oraz innych specjalności rzeczoznawczych SIMP;
 • Rzeczoznawcy Izb Skarbowych upoważnieni do szacowania majątku w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych;
 • Rzeczoznawcy majątkowi, którzy realizują wycen działek i budynków;

Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP-AUTOMEX ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz.