+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

                                           Szkolenia dokształcające dla diagnostów SKP przeprowadzimy w :

Zabrzu w dniu 9 listopada 2022 r ul. Jagiellońska 38A Osrodek Konferencyjno – Szkoleniowy INNOWACJA 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP, Ośrodek Rzeczoznawstwa  i Szkoleń SIMP-AUTOMEX  zaprasza serdecznie na  seminaria szkoleniowe dokształcające dla diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów.

Szkolenia poprowadzą dyplomowani wykładowcy SIMP, którzy  od ponad dwudziestu lat prowadzą te zajęcia, są czynnymi diagnostami, oraz współautorami książki pt. „Niezbędnik diagnosty SKP”. Motywem przewodnim tych jednodniowych seminariów szkoleniowych dokształcających są zmiany w przepisach dot. warunków technicznych pojazdów oraz sposobu wykonywania badań technicznych jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz planowane kolejne. Ponadto w module technicznym szkolenia przedstawiamy wybrane zagadnienia związanie z nowym technologiami w budowie i eksploatacji pojazdu w kontekście wykonywania badań technicznych. Nierozłączna częścią seminarium szkoleniowego jest blok poświęcony przedstawianiu i wyjaśniania problemów z jakimi spotykają się diagności podczas wykonywania badań pojazdów.

Plan  seminarium szkoleniowego  przedstawia się następująco: 

Program seminarium szkoleniowego:

    1. Zmiany w przepisach dot. badań technicznych pojazdów jakie ukazały się w ostatnim roku;
    2. Praktyczne omówienie zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych i dokumentów z tym związanych opublikowane w DZ.U. poz. 2066 z dn. 10.X.2022 r
    3. Przedstawienie bardzo istotnych zmiany w systemie badan technicznych – przyjęte przez Rade Ministrów, które są aktualnie w trakcie prac Sejmu, dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wdrażający do polskiego prawa Dyrektywę unijną 2014/45/UE;
    4. Wybrane przygotowane „trudne” zagadnienia spotykane przy badaniach technicznych pojazdów oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia (zgłoszone drogą mailowa)

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium szkoleniowego dokształcającego.  W trakcie seminarium zaprosimy Państwa na przerwę kawową oraz poczęstunek. Podczas zajęć będzie można zamówić nasz podręcznik – „Niezbędnik diagnosty SKP” – aktualny stan prawny”

Szkolenie przeprowadzi doświadczona kadra wykładowców trenerów naszego ośrodka, którzy są diagnostami.

Zgłoszenie  –  przyjmujemy wyłącznie poprzez  stronę internetową:  www.simp.edu.pl
Zakładka: Szkolenia – Szkolenia dokształcające dla diagnostów – Wybierz miejsce szkolenia – Zobacz szczegóły, wypełniając w tej ostatniej zakładce aplikację: ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE.

Zgłaszać się można do dnia 7.11.2022 r. Każde zgłoszenie, które do nas dotrze będzie odwrotnie potwierdzone przez system.                                                                                 

Koszt udziału : 250 zł brutto, będzie można uregulować na miejscu przy rejestracji uczestników  lub dokonać przedpłaty przelewem  na nasze konto ale dopiero po potwierdzeniu terminu szkolenia, co zostanie podane na stronie internetowej i dodatkowo potwierdzone będzie telefonicznie.  

 

WYBIERZ SZKOLENIE:

Brak dostępnych szkoleń