+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

Szkolenia dokształcające dla rzeczoznawców

Ośrodek nasz prowadzi dwa razy w roku jednodniowe okresowe szkolenia dokształcające dla rzeczoznawców oraz biegłych z zagadnień dotyczących motoryzacji. Szkolenia te poprzedzone są uzyskaniem dla tematu i wykładowcy stosownej aprobaty,którą udziela Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Szkolenie te stanowią więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla wszystkich  certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych w kraju  wg procedury PCA. Ponadto kurs taki stanowi podniesienie kwalifikacji dla pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Temat  szkolenia:

Automatyczne skrzynie biegów, budowa, działanie, usterki eksploatacyjne

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz wyposażenia praktycznego prowadzić będzie Pan Grzegorz Fedorowicz, wykładowca – doradca techniczny firmy ZF .Uczestnik szkolenia dokształcającego otrzymuje materiały szkoleniowe oraz stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami PCA. W takcie zajęć zapraszamy na przeryw kawowe i obiad. 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższej aplikacji zgłoszeniowej lub przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 5 dni przed podanym terminem zajęć. Druki formularzy wysyłane są wraz  z naszym zaproszeniem udziału do zainteresowanych biegłych,rzeczoznawców. 

TERMINY SZKOLEŃ:

Brak dostępnych szkoleń