+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

System Zarządzania Jakością - Ankieta

Ankieta satysfakcji z usługi rzeczoznawczej 

Szanowni Państwo,

W celu właściwej realizacji zadań i Polityki Jakości naszej Jednostki Działalności Gospodarcze SIMP oraz dla zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów (w tym członków SIMP), zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Opinie, uwagi i wnioski Państwa, będą nam pomocne w usprawnianiu działalności naszej JDG SIMP-AUTOMEX  przyczyniając się do zwiększenia zadowolenia.