+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzuli informacyjnej stosowanej po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIMP-Automex Centrum Motoryzacji inż. Piotr Gębiś z siedzibą w Łęgu Tarnowskim przy ul. Tarnowskiej 167, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Osobą kontaktową u Administratora jest Piotr Gębiś, e-mail: pgebis@simpautomex.pl , Telefon: 14 645 11 55
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
  1. wykonywania usług serwisowych pojazdów samochodowych
  2. wykonywania usług szkoleniowych
  3. wykonywania usług wynajmu apartamentu
  4. przesyłania informacji handlowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz przepisy Państwa Rzeczpospolita Polska,
 5. Podanie danych jest niezbędne do wykonania usługi, w przypadku niepodania danych
  niemożliwe jest wykonanie usługi,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. Przenoszenia danych,
  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat