+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

Wskazówki ZF dotyczące wymiany oleju przekładniowego w hybrydach

Wymiana oleju przekładniowego jest szczególnie ważna w pojazdach hybrydowych, ponieważ połączenie silnika elektrycznego i spalinowego prowadzi do większego obciążenia przekładni zmiany biegów. Jednocześnie przekładnia pracuje z mniejszą ilością oleju z powodu braku przemiennika momentu obrotowego / konwertera hydrokinetycznego . Dlatego ZF Aftermarket radzi warsztatom, aby przestrzegały krótszych okresów między wymianami oleju w przekładniach hybrydowych i udziela warsztatom niezbędnych wskazówek dotyczących bezpiecznej wymiany.

Profesjonalnie przeprowadzona wymiana oleju może znacznie wydłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów i poprawić komfort zmiany biegów. W rezultacie może w dużym stopniu zapobiec awariom. W przypadku automatycznych przekładni zmian biegów stosowanych w pojazdach hybrydowych ZF Aftermarket zaleca wymianę oleju w krótszych odstępach czasu niż w przypadku konwencjonalnych automatycznych skrzyń biegów.

Decydującym czynnikiem jest z jednej strony większe obciążenie systemu, a z drugiej mniejsza ilość oleju: ze względu na połączenie silnika elektrycznego i spalinowego, przekładnie hybrydowe muszą przenosić moment obrotowy silnika spalinowego oraz elektrycznego, a zatem pracują pod większym obciążeniem, a co za tym idzie w wyższej temperaturze.

Jednak przy bardzo wysokich temperaturach roboczych olej starzeje się szybciej niż w normalnych warunkach. Ponadto przekładnie hybrydowe mają o około 2 litry mniej oleju z powodu pominięcia przemiennika momentu obrotowego / konwertera hydrokinetycznego – w porównaniu do konwencjonalnych automatycznych skrzyń biegów, które mają około 10-11 litrów.

Mniejsza objętość oleju nie tylko wymaga intensywniejszego chłodzenia, ale także ma mniejszą możliwość absorbowania ścieru z wewnętrznych elementów przekładni, a co za tym idzie ulega szybszemu zanieczyszczeniu.

Wymiana oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych wymaga dodatkowych kroków bezpieczeństwa

Wymiana oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych różni się od wymiany w konwencjonalnych pojazdach w kilku ważnych punktach. Podczas pracy przy pojeździe hybrydowym należy wziąć pod uwagę następujące dodatkowe kroki bezpieczeństwa:

Przestrzeń wokół pojazdu musi być odpowiednio odgrodzona / odseparowana. Miejsce pracy i pojazd muszą zostać odpowiednio oznakowane. Na pojeździe powinien być umieszczony żółty znak ostrzegawczy o stanie wysokiego napięcia „System wysokiego napięcia aktywny”.
Następnie wtyczka serwisowa / bezpieczeństwa wysokiego napięcia powinna zostać wyciągnięta i odblokowana. Rozładowanie kondensatorów w elektronice mocy i wyłączenie systemu trwa co najmniej pięć minut.
Złącze wtyczki serwisowej powinno się zabezpieczyć i dołączyć informację o dezaktywacji systemu, aby zapobiec nieautoryzowanemu włączeniu. Przy złączu powinna zostać umieszczona informacja „System zabezpieczony przed ponownym włączeniem”.
Po pomyślnym sprawdzeniu braku napięcia, żółty znak ostrzegawczy o wysokim napięciu można zastąpić zielonym znakiem „Układ wysokiego napięcia nieaktywny”.

Pojazd nie jest już pod napięciem i mechanik może rozpocząć czynności normalnej wymiany oleju.

Powyższe czynności, np. odblokowanie systemu może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pracy na systemach wysokiego napięcia do 1 kV. Nawet po dezaktywacji systemu wysokiego napięcia, odpowiednie instrukcje i postepowanie są wymagane dla wszystkich prac nieelektrycznych i czynności w bezpośrednim otoczeniu systemu wysokiego napięcia, np. zmiana koła lub jazda próbna.

Know-how dotyczące wymiany oleju przekładniowego:

  • Aby zasygnalizować stan układu wysokiego napięcia, do pojazdu musi być przymocowane odpowiednie oznakowanie wysokiego napięcia (system WN aktywny).
  • Wyłącz układ wysokiego napięcia. Uwaga: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i poczekaj, aż system się wyłączy!
  • Po udanej dezaktywacji układu wysokiego napięcia, przymocuj zieloną tabliczkę z oznakowaniem stanu wysokiego napięcia.
  • Mechanik rozpoczyna wymianę oleju przekładniowego odkręcając osłonę podwozia z pojazdu, uzyskując tym samym dostęp do niezbędnych podzespołów.
  • Mechanik napełnia zbiornik pompy olejowej odpowiednim płynem ZF LifeguardFluid 9. (olej stosowany w przekładniach hybrydowych ZF)
  • Przy pomocy pompy olejowej mechanik napełnia przekładnię odpowiednim olejem przekładniowym.

Źródło artykułu: https://motofocus.pl/