+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl
Seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców - Województwo małopolskie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP, Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się w dn. 4 czerwca 2022 r. sobota o godz. 9.00 w Krakowie , sala szkoleniowa Ośrodek Hotelowy Optima, Kraków ul. Malborska 65.

Temat szkolenia : „„Pojazdy zabytkowe i unikatowe – podstawy prawne, problematyka  dot. sporządzanie dokumentacji dot. pojazdów zabytkowych dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz unikatowych dla Wydziałów Komunikacji

Głównym celem seminarium szkoleniowego jest uzupełninie wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej w zakresie  pojazdów zabytkowych historycznych i unikatowych. Szkolenie ma pomóc w podnoszeniu kwalifikacji, zwiększeniu świadomości jakości pracy oraz pogłębieniu wiedzy na temat kolorystyki.

Podczas seminarium szkoleniowego będą przedstawione następujące bloki zagadnieniowe:

  • Aspekty prawne i definicje pojazdu zabytkowego, historycznego i unikatowego
  • Prezentacja przykładowej Opinii Technicznej – kryteria oceny i kwalifikowanie pojazdów zabytkowych
  • Przykłady ocen stanu technicznego pojazdów zabytkowych i unikatowych
  • Prezentacja przykładowych Kart Ewidencji Ruchomych Zbytków Techniki motocykli i samochodów osobowych – warunki prawidłowego wykonania
  • Różnice w sporządzaniu dokumentacji pojazdu zabytkowego a unikatowego
  • Ogólne zasady szacowania wartości rynkowej pojazdu zabytkowego
  • Badanie techniczne pojazdu zabytkowego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów .

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium szkoleniowego. W trakcie szkolenia zaprosimy Państwa na przerwę kawową oraz obiad na miejscu w restauracji.

Szkolenie przeprowadzi nam doświadczony wykładowca rzeczoznawca SIMP Pan Stanisław Bielski oraz Piotr Gębiś, którzy mają bogate doświadczenie zawodowe. Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, więc udział w nim stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych we wszystkich jednostkach certyfikujących akredytowanych przez PCA oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)SZCZEGÓŁY SZKOLENIA:

MIEJSCE:
Kraków
Ośrodek Hotelowy Optima
ul. Malborska 65

TERMIN:
04/06/2022
ILOŚĆ MIEJSC:
Miejsc: 45
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ:
Ilość zgłoszeń: 34

PŁATNOŚĆ:
SIMP-AUTOMEX
ul. Tarnowska 167
33-131 Łęg Tarnowski
Nr konta ING Bank Śląski
85 1050 1562 1000 0092 1011 7884
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ:

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.