+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl
Seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców - Województwo małopolskie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP, Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się w dn. 4 czerwca 2022 r. sobota o godz. 9.00 w Krakowie , sala szkoleniowa Ośrodek Hotelowy Optima, Kraków ul. Malborska 65.

Temat szkolenia : „„Pojazdy zabytkowe i unikatowe – podstawy prawne, problematyka  dot. sporządzanie dokumentacji dot. pojazdów zabytkowych dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz unikatowych dla Wydziałów Komunikacji

Głównym celem seminarium szkoleniowego jest uzupełninie wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej w zakresie  pojazdów zabytkowych historycznych i unikatowych. Szkolenie ma pomóc w podnoszeniu kwalifikacji, zwiększeniu świadomości jakości pracy oraz pogłębieniu wiedzy na temat kolorystyki.

Podczas seminarium szkoleniowego będą przedstawione następujące bloki zagadnieniowe:

  • Aspekty prawne i definicje pojazdu zabytkowego, historycznego i unikatowego
  • Prezentacja przykładowej Opinii Technicznej – kryteria oceny i kwalifikowanie pojazdów zabytkowych
  • Przykłady ocen stanu technicznego pojazdów zabytkowych i unikatowych
  • Prezentacja przykładowych Kart Ewidencji Ruchomych Zbytków Techniki motocykli i samochodów osobowych – warunki prawidłowego wykonania
  • Różnice w sporządzaniu dokumentacji pojazdu zabytkowego a unikatowego
  • Ogólne zasady szacowania wartości rynkowej pojazdu zabytkowego
  • Badanie techniczne pojazdu zabytkowego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów .

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium szkoleniowego. W trakcie szkolenia zaprosimy Państwa na przerwę kawową oraz obiad na miejscu w restauracji.

Szkolenie przeprowadzi nam doświadczony wykładowca rzeczoznawca SIMP Pan Stanisław Bielski oraz Piotr Gębiś, którzy mają bogate doświadczenie zawodowe. Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, więc udział w nim stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych we wszystkich jednostkach certyfikujących akredytowanych przez PCA oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)SZCZEGÓŁY SZKOLENIA:

MIEJSCE:
Kraków
Ośrodek Hotelowy Optima
ul. Malborska 65

TERMIN:
04/06/2022
ILOŚĆ MIEJSC:
Miejsc: 40
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ:
Ilość zgłoszeń: 29

PŁATNOŚĆ:
SIMP-AUTOMEX
ul. Tarnowska 167
33-131 Łęg Tarnowski
Nr konta ING Bank Śląski
85 1050 1562 1000 0092 1011 7884
Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Bilet zwykły 250,00zł
Bilet zwykły
Dla członków PTIM SIMP
200,00zł

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT PODAJ DANE FIRMY

Należy wypełnić te pozycje jeżeli nabywca żąda wystawienia faktury VAT, w tym przypadku podajemy pełną nazwę i dane adresowe firmy. Jeżeli nie chcemy faktury pozostawiamy puste i w tym przypadku będzie wystawiony paragon fiskalny.

DANE OSÓB REJESTROWANYCH

Jeśli rezerwują Państwo więcej niż jedno miejsce na seminarium, proszę podać imiona i nazwiska osób zgłaszanych. Dane te potrzebne nam są do przygotowania zaświadczeń.