+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl
Szkolenia na diagnostów SKP - Województwo lubuskie

SIMP–AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury i od 20-tu lat prowadzi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów stacji kontroli pojazdów. Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju  rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów, (Dz. U. z roku 2014 r poz.1836). Zajęcia prowadzą wykładowcy – trenerzy posiadający uprawnienia zawodowe i tytuł „Wykładowcy SIMP”, specjaliści w zakresie badań technicznych pojazdów (z wieloletnią praktyką zawodową diagnostów SKP) .Szkolenia realizowane w naszym ośrodku pozwolą jej uczestnikom uzyskać wiedzę w zakresie diagnostyki samochodowej , właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów. W trakcie prowadzenia takiego kompleksowego kursu, na wybrane szkolenia specjalistyczne mogą dołączyć diagności, którzy chcą uzupełnić swoje uprawnienia.

Materiały szkoleniowe i pomoc dydaktyczna

Absolwentom naszych szkoleń zostaje udostępnienia po zalogowaniu, internetowa aplikacja na naszym serwerze na której podczas nauki generują zestawy do rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych ( pod adresem https://moodle.simp.edu..pl/ – baza 1200 pytań) . Kursanci w cenie szkolenia otrzymują min wydany przez nas podręcznik- pt „Niezbędnik diagnosty SKP „(540 stron A4) zawierający komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz w cz. III materiały pomocnicze w badaniach technicznych. Poza tym po szkoleniu a przed egzaminem państwowym nasi trenerzy bez dodatkowych opłat prowadzą indywidualne konsultacje w stacjach kontroli pojazdów w których na co dzień pracują., gdzie można dodatkowo min dopytać i wyjaśnić niejasne, zagadnienia . Oferujemy również naszym absolwentom wsparcie w zakresie bezpłatnych porad techniczno – organizacyjnych już podczas ich pracy na stanowisku diagnosty SKP.

Realizacja szkolenia

Zajęcia odbywają się w ciągu 8 tygodni w soboty od godz.8-16  i niedziele od godz. 8.00 – 12.00 , czyli razem 16 dni – 116 godzi . Zajęcia teoretyczne oraz praktycznych zakończone są pisemnym i ustnym egzaminem wewnętrznym .                                                                                                                                                    Jeżeli jest taka potrzeba to zapewniamy pomoc osobom przyjezdnym w znalezieniu taniego noclegu w miejscu realizowanego szkolenia.

Region szkolenia

Miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

Termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia

Uwagi

Województwo lubuskie

Zajęcia teoretyczne  w Gorzowie Wlkp.  i praktyczne  OSKP w Gorzowie Wlkp. firma HIS Poznachowski, ul. Kostrzyńska 89 25.09.2021 do 06.11.2021
W/w termin jest potwierdzony 
zajęcia teoretyczne w soboty od 8-13 i niedziele  od 8.00-12, zajęcia praktyczne w soboty od 13.30 cena brutto 2900 zł

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIESZCZEGÓŁY SZKOLENIA:

MIEJSCE:
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp. sala wykładowa ul. Walczaka 25 i OSKP ul. Kostrzyńska
Kostrzyńska 89E

TERMIN:
25/09/2021 - 14/11/2021
ILOŚĆ MIEJSC:
Miejsc: 15
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ:
Ilość zgłoszeń: 7

PŁATNOŚĆ:
SIMP-AUTOMEX
ul. Tarnowska 167
33-131 Łęg Tarnowski
Nr konta ING Bank Śląski
85 1050 1562 1000 0092 1011 7884
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ:

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.